Pages

Search New Quotes

Sri Sri Ravi Shankar Quotes In Hindi

Sri Sri Ravi Shankar Quotes In Hindi


Pyar Adhura Hota Hai Aur Adhure Hi Rehna Chahiye, Agar Kuch Pura Hai Toh Ushka Matlab Hai Ki Ushki Simaayen Tey Ki Gai Hain,Ushki Simaayen Pata Hai. Agar Pyar Ko Asim Rehna Hai Toh Ushe Adhura Hi Rehna Hoga.
( Sri Sri Ravi Sankhar )